Tiếng nói Đẳng Cấp từ thương hiệu Thời Trang Bình Dân Việt

Quan niệm bấy lâu đã phải thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của một thương hiệu mới đặc biệt mang tên THE LOOK. Đó là khi mà “thời trang cao cấp” được định nghĩa lại theo chính tiếng nói và phong cách của người Việt: “Simple But Not Simple – Đơn Giản Nhưng Không Tầm Thường”.

Câu chuyện cổ tích về thời trang Hàng Cao Cấp – Giá Bình Dân…

PROFILE COMPANY CHI TIẾT
THE LOOK - Simple But Not Simple - Storm Price with UnBag and Mix

STORM PRICE

PLAYGROUND FEEDBACK LOOKER